Użytek ekologiczny „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie”. Użytek ekologiczny o powierzchni 5,64 ha, położony w Krakowie na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 116, nr 444, nr 445 i nr 460 obręb 53 jednostka ewidencyjna Kraków –Krowodrza oraz na części działek ewidencyjnych: nr 115, nr 459, nr 464 obręb 53 jednostka ewidencyjna Kraków – Krowodrza. Celem ochrony użytku jest zachowanie ekosystemu łąkowego, a także fragmentu łęgu jesionowo-olszowego stanowiącego siedlisko, ostoję chronionych gatunków zwierząt, a także zachowanie tras migracji zwierząt.

Użytek ekologiczny Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym WM

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Opis użytku ekologicznego - ulotka do Radnych

Inwentaryzacja przyrodnicza

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony:  2021.05.29