2021.02.06. UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA Z KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. ŚRODOWISKA !

Dodano 28.2.2021

Na posiedzeniu zdalnyn w dniu 03.02.2021

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds Środowiska Krakowa

(KDO) wybrała zarząd na 2021 rok.

Jest nam miło poinformować, że w roku 2021 Komisji przewodniczyć będzie ponownie, drugą kadencję, prezes naszego stowarzyszenia Tomasz Fiszer.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i ma charakter incjatywno-doradczy. Aktualnie tworzy ją 20 organizacji.

Do zadań Komisji należy m.in.: opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów, a także określenie potrzeb środowiskowych i społecznych w zakresie:

- ochrony środowiska przyrodniczego, w tym w planowaniu przestrzennym - formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne.

- zielonego miasta nowej generacji, przyjaznego dla mieszkańców.

- zwiększenia powierzchni parkowych (nowe parki), rekreacyjnych i stref pieszych.

- gospodarki wodnej i wodnościekowej.

- poprawy jakości powietrza i ochrony korytarzy przewietrzania miasta przed zabudową.

- barier systemowych i mentalnych wpływających na jakość życia mieszkańców Krakowa.

- powszechnej edukacji ekologicznej.

- zwiększenia udziału społecznego w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

W pracach Komisji mogą uczestniczyć goście, eksperci, radni Miasta Krakowa, radni dzielnicowi oraz obserwatorzy z UMK.

Posiedzenia KDO ds. Środowiska są otwarte dla wszystkich i odbywają się raz w miesiącu.

Więcej o działaniach Komisji i terminach posiedzeń znajdziecie tu: http://bit.ly/2S4uhzO

Przypominamy, że stowarzyszenie Nasza Olszanica działa aktywnie w ramach KDO ds. Środowiska od 2016 roku.

Stowarzyszenie “Nasza Olszanica”,  ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków Tel.: +48 668 396 725
 https://www.facebook.com/NaszaOlszanica/
e-mail: naszaolszanica@gmail.com      Rachunek bankowy: 96 1600 1420 1819 4589 7000 0001

Aktualizacja strony:  2021.05.29